Школа молодого педагога

        Робота Школи молодого педагога  спрямована на поповнення теоретичних знань молодих педагогів, удосконалення методики викладання окремих дисциплін, на сприяння застосуванню активних форм і методів, впровадження передового педагогічного досвіду.

      Планування роботи Школи молодого педагога здійснюється на основні діагностичних досліджень педагогічної діяльності молодих спеціалістів через діагностичні карти.

      Метод діагностування дає можливість об’єктивно визначити індивідуальні потреби педагога, що окреслює напрямки роботи з молодими педагогами. 

       Приємним є той факт, що робота у ШМП має психологічний супровід. Саме через психодіагностику відстежується розвиток особистості молодих педагогів та їх педагогічна майстерність. Психологічний супровід проведення занять у ШМП присутній постійно. 

У роботі школи передбачені такі основні структурні елементи, як:

 • наставництво досвідчених педагогів;
 • від самоаналізу до самовдосконалення; 
 • самоосвіта вчителя як один з факторів підвищення ефективності навчання;
 • практичні рекомендації;
 • психологічна скарбничка;
 • словник психолого-педагогічних понять і термінів.

       На заняттях ШМП розглядаються актуальні питання з педагогіки,
психології, методики викладання загальноосвітніх та спецдисциплін, методики організації уроків виробничого навчання, застосування різних освітніх технологій навчання на різних етапах уроку, використання нетрадиційних форм навчання.
Заняття  проводяться на різну тематику:

 1. Методика планування та проведення уроків теоретичного та виробничогонавчання. Постановка мети уроку, добір методів, форм навчання.
 2. Орієнтовна схема самоаналізу уроку.
 3. Реалізація міжпредметних зв’язків – важливий резерв підвищення ефективності уроку.
 4. Організація самостійної роботи учнів на уроці.
 5. Виховний потенціал уроку.
 6. Педагогічні технології підвищення якості уроку.
 7. Інтерактивні технології навчання як інноваційне педагогічне явище.
 8. Позаурочна виховна робота з учнями як одна з стратегій  педагогічногоспілкування.

Залишити відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.